Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
MSDN Library
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessageSession.OnEndDeadLetter Method (IAsyncResult)

 

Executes the end deadletter operation of the message receiver.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected override void OnEndDeadLetter(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult that references the asynchronous operation to move undelivered messages to the deadletter queue.

Return to top
Show:
© 2015 Microsoft