MSDN Library
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessageClientEntity.OnRuntimeDescriptionChanged Method

Raises an event when the runtime description has been changed.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected internal virtual void OnRuntimeDescriptionChanged(
	RuntimeEntityDescription newValue
)

Parameters

newValue
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.RuntimeEntityDescription
The new value of the runtime description.

Topluluk İçeriği

Show:
© 2016 Microsoft