Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
MSDN Library
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessageClientEntity Class

 

Represents a message client entity.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)


public abstract class MessageClientEntity : ClientEntity

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyIsClosed

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_pubpropertyRetryPolicy

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protpropertyThisLock

(Inherited from ClientEntity.)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodAbort()

Performs abort functionality on the messaging entity.(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_pubmethodBeginClose(AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to close the message client entity.

System_CAPS_pubmethodClose()

Sends a cleanup message to Service Bus to signal the completion of the usage of an entity.(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_pubmethodCloseAsync()

Sends a cleanup message asynchronously to Service Bus to signal the completion of the usage of an entity.(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_pubmethodEndClose(IAsyncResult)

Finishes an asynchronous operation to close the message client entity.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFault()

For internal use only. Do not inherit from this class.(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodOnAbort()

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodOnBeginClose(TimeSpan, AsyncCallback, Object)

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodOnBeginOpen(TimeSpan, AsyncCallback, Object)

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodOnClose(TimeSpan)

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodOnClosed()

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodOnEndClose(IAsyncResult)

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodOnEndOpen(IAsyncResult)

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodOnFaulted()

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodOnOpen(TimeSpan)

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodOnOpened()

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodThrowIfClosed()

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodThrowIfDisposed()

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodThrowIfDisposedOrImmutable()

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodThrowIfDisposedOrNotOpen()

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_protmethodThrowIfFaulted()

(Inherited from ClientEntity.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Show:
© 2015 Microsoft