Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

BrokeredMessage.Size Property

Gets the size of the message in bytes.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public long Size { get; }

Property Value

Type: System.Int64
The message size in bytes.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

To get an accurate value for the size of a BrokeredMessage, you should read the Size property after completing the Send/Receive operation on the BrokeredMessage.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft