Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

HttpRelayTransportBindingElement.UseDefaultWebProxy Property

Gets or sets a value that indicates whether the machine-wide proxy settings are used rather than the user specific settings.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool UseDefaultWebProxy { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the machine-wide proxy settings are used; otherwise, false. The default is true.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft