Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
MSDN Library
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

HttpRelayTransportBindingElementImporter Class

 

Maps WSDL contracts and policy assertions into Windows Azure Service Bus HttpRelayTransport bindings.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Description
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.Description.HttpRelayTransportBindingElementImporter

public class HttpRelayTransportBindingElementImporter : IWsdlImportExtension, 
	IPolicyImportExtension

NameDescription
System_CAPS_pubmethodHttpRelayTransportBindingElementImporter()

Initializes a new instance of the HttpRelayTransportBindingElementImporter class.

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

NameDescription
System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIPolicyImportExtension.ImportPolicy(MetadataImporter, PolicyConversionContext)

Imports a custom policy assertion about bindings.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIWsdlImportExtension.BeforeImport(ServiceDescriptionCollection, XmlSchemaSet, ICollection<XmlElement>)

Called prior to importing the metadata documents associated with the HttpRelayTransport binding.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIWsdlImportExtension.ImportContract(WsdlImporter, WsdlContractConversionContext)

Imports WSDL contract information for Windows Azure Service Bus HttpRelayTransport bindings.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIWsdlImportExtension.ImportEndpoint(WsdlImporter, WsdlEndpointConversionContext)

Maps endpoints defined in WSDL into the service description.

Windows Azure Service Bus supports only Full Trust code access security.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Show:
© 2015 Microsoft