Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

WSHttpRelaySecurityElement.Message Property

Gets the security settings for the message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Configuration
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("message")]
public NonDualMessageSecurityOverRelayHttpElement Message { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Configuration.NonDualMessageSecurityOverRelayHttpElement
Returns a NonDualMessageSecurityOverRelayHttpElement that specifies the security settings for the message.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft