Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

ConnectionOrientedTransportElement.TransferMode Property

Gets or sets a value that specifies whether the messages are buffered or streamed with the connection-oriented transport.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Configuration
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("transferMode", DefaultValue = TransferMode.Buffered)]
public TransferMode TransferMode { get; set; }

Property Value

Type: System.ServiceModel.TransferMode
Returns a valid TransferMode value that specifies whether a channel uses streamed or buffered modes of message transfer. The default is Buffered.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft