EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SafeStreamWriter Properties

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyAutoFlush

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubpropertyBaseStream

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubpropertyEncoding

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubpropertyFormatProvider

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubpropertyNewLine

(Inherited from TextWriter.)

Return to top
Show: