EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SafeStreamWriter Methods

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodClose()

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodCreateObjRef(Type)

(Inherited from MarshalByRefObject.)

System_CAPS_pubmethodDispose()

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_protmethodDispose(Boolean)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodFlush()

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodFlushAsync()

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetLifetimeService()

(Inherited from MarshalByRefObject.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodInitializeLifetimeService()

(Inherited from MarshalByRefObject.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone(Boolean)

(Inherited from MarshalByRefObject.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Boolean)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Char)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Char[])

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Char[], Int32, Int32)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Decimal)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Double)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Int32)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Int64)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(Single)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(String)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(String, Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(String, Object, Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(String, Object, Object, Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(String, Object[])

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(UInt32)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWrite(UInt64)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteAsync(Char)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteAsync(Char[])

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteAsync(Char[], Int32, Int32)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteAsync(String)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine()

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Boolean)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Char)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Char[])

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Char[], Int32, Int32)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Decimal)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Double)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Int32)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Int64)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(Single)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(String)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(String, Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(String, Object, Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(String, Object, Object, Object)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(String, Object[])

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(UInt32)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLine(UInt64)

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLineAsync()

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLineAsync(Char)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLineAsync(Char[])

(Inherited from TextWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLineAsync(Char[], Int32, Int32)

(Inherited from StreamWriter.)

System_CAPS_pubmethodWriteLineAsync(String)

(Inherited from StreamWriter.)

Return to top
Show: