EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

HostCacheStats.Size Property

 

The size in bytes of cached items.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long Size { get; set; }

Property Value

Type: System.Int64

Returns Int64.

Return to top
Show: