EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

HostCacheStats.NamedCacheCount Property

 

The number of named caches.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long NamedCacheCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int64

Returns Int64.

Return to top
Show: