EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheStoreException Properties

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyData

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyHelpLink

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyHResult

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyInnerException

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyMessage

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertySource

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyStackTrace

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubpropertyTargetSite

(Inherited from Exception.)

Return to top
Show: