EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheServerEndpoint.Equals Method (Object)

 

Returns true if the DataCacheServerEndpoint objects are equal.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public override bool Equals(
	object obj
)

Parameters

obj
Type: System.Object

The DataCacheServerEndpoint object to compare.

Return Value

Type: System.Boolean

Returns Boolean.

Return to top
Show: