EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheSerializationProperties Constructor (DataCacheObjectSerializerType, IDataCacheObjectSerializer)

 

Creates a new DataCacheSerializationProperties object.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheSerializationProperties(
	DataCacheObjectSerializerType cacheObjectSerializerType,
	IDataCacheObjectSerializer customCacheObjectSerializer
)

Parameters

cacheObjectSerializerType
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheObjectSerializerType

The serializer type to use for cached objects.

customCacheObjectSerializer
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.IDataCacheObjectSerializer

Specifies an object that implements the IDataCacheObjectSerializer interface for custom serialization.

Return to top
Show: