EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheSerializationProperties.CustomCacheObjectSerializer Property

 

Returns the IDataCacheObjectSerializer for a custom serializer.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public IDataCacheObjectSerializer CustomCacheObjectSerializer { get; private set; }
Return to top
Show: