EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheSerializationProperties.CacheObjectSerializerType Property

 

The type of serialization to use for cached objects.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheObjectSerializerType CacheObjectSerializerType { get; private set; }
Return to top
Show: