EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheLocalCacheProperties.ObjectCount Property

 

Gets the maximum number of objects permitted in the local cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public long ObjectCount { get; }

Property Value

Type: System.Int64

Returns Int64.

Return to top
Show: