Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

ToString Method

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Creates a string representation of the DataCacheItem object.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public override string ToString()

Return Value

Type: System..::..String
Returns String.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft