EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheItem.Timeout Property

 

Specifies the length of time for which the object will remain in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public TimeSpan Timeout { get; }

Property Value

Type: System.TimeSpan

Returns TimeSpan.

Return to top
Show: