Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheFactory Class

Provides methods to return DataCache objects that are mapped to a named cache. This class also enables programmatic configuration of the cache client.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheFactory

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public final class DataCacheFactory implements IDisposable

The DataCacheFactory type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheFactory()()()()Used for configuring a cache client based on the application configuration file.
Public methodDataCacheFactory(DataCacheFactoryConfiguration)Used for programmatically configuring a cache client.
Top

  NameDescription
Public methodDisposeCloses the DataCacheFactory object and releases all associated resources.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetCacheReturns the cache client, an instance of the DataCache object.
Public methodGetDefaultCacheReturns the cache client corresponding to the default cache, an instance of the DataCache object.
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft