Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheException Class

Used for cache-related exceptions.

System..::..Object
  System..::..Exception
    Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheException

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

[<SerializableAttribute>]
type DataCacheException = 
  class
    inherit Exception
    interface ISerializable
  end

The DataCacheException type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheException()()()()Initializes a new instance of the DataCacheException class.
Public methodDataCacheException(String)Initializes a new instance of the DataCacheException class; allows you to provide a message with the exception.
Protected methodDataCacheException(SerializationInfo, StreamingContext)Initializes a new instance of the DataCacheException class; allows you to provide serialization information with the exception.
Public methodDataCacheException(String, Exception)Initializes a new instance of the DataCacheException class; allows you to provide a message and another exception with the exception.
Top

  NameDescription
Public propertyData (Inherited from Exception.)
Public propertyErrorCodeThe integer used to identify the type of exception encountered.
Public propertyHelpLinkA link to help for the exception. (Overrides Exception..::..HelpLink.)
Public propertyHResult (Inherited from Exception.)
Public propertyInnerException (Inherited from Exception.)
Public propertyMessageThe description of the exception encountered. (Overrides Exception..::..Message.)
Public propertySource (Inherited from Exception.)
Public propertyStackTrace (Inherited from Exception.)
Public propertySubStatusThe DataCacheErrorSubstatus of the exception encountered.
Public propertyTargetSite (Inherited from Exception.)
Public propertyTrackingIdThe tracking identifier related to the exception. Only valid if tracing is enabled.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetBaseException (Inherited from Exception.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetObjectDataThe interface that is used for serialization. (Overrides Exception..::..GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext).)
Public methodGetType (Inherited from Exception.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Exception.)
Top

  NameDescription
Protected eventSerializeObjectState (Inherited from Exception.)
Top

The ErrorCode property is an integer that corresponds to one of the error code constants in the DataCacheErrorCode class. The SubStatus property is an integer that corresponds to one of the sub-status constants in the DataCacheErrorSubStatus class. For more information on how to handle exceptions, see Handling Errors (AppFabric Cache Client).

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft