EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheErrorCode.UndefinedError Field

 

An unknown error has occurred.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int UndefinedError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Show: