EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheErrorCode.GetComputerDomainError Field

 

An error occurred while attempting to get the computer domain.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int GetComputerDomainError

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Show: