EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheErrorCode.CacheAdminHostsRunning Field

 

One or more cache hosts are running in the cache cluster.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int CacheAdminHostsRunning

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Show: