EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCache.Decrement Method

 

Decrements a long value stored in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodDecrement(String, Int64, Int64)

Decrements a long value stored in the cache.

System_CAPS_pubmethodDecrement(String, Int64, Int64, String)

Decrements a long value stored in the cache in the specified region.

Return to top
Show: