Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CacheOperationType Enumeration

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public enum CacheOperationType

Member nameDescription
Unknown
Get
Put
Add
BulkGet
Remove
ResetObjectTimeout
GetIfNewer
GetAndLock
PutAndUnlock
Unlock
LockedRemove
GetCacheItem
CreateRegion
RemoveRegion
ClearRegion
AsyncGet
ClearCache
Increment
Concatenate
ContainsKey
GetAllKeys

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft