Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CacheOperationStartedEventArgs Class

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System..::..Object
  System..::..EventArgs
    Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..CacheOperationStartedEventArgs

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

'Bildirim
Public NotInheritable Class CacheOperationStartedEventArgs _
	Inherits EventArgs
'Kullanım
Dim instance As CacheOperationStartedEventArgs

The CacheOperationStartedEventArgs type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyOperationContextInfrastructure.
Public propertyOperationTypeInfrastructure.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft