Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

Remove-AzureSqlDatabaseServer

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Remove-AzureSqlDatabaseServer

Deletes the specified Windows Azure SQL Database Server from the current subscription.

Syntax

Parameter Set: Default
Remove-AzureSqlDatabaseServer [-ServerName] <String> [-Force] [-Confirm] [-WhatIf] [ <CommonParameters>]
Detailed Description

The Remove-AzureSqlDatabaseServer cmdlet removes the specified SQL Database Server from the current subscription. It also deletes all databases under the specified SQL Database Server.

Parameters

-Force

Allows the action to complete without prompting you for confirmation.


Aliases

none

Required?

false

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-ServerName<String>

The SQL Database Server name to be deleted. Specify only the server name, and not the fully qualified DNS name.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-Confirm

Prompts you for confirmation before executing the command.


Required?

false

Position?

named

Default Value

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-WhatIf

Describes what would happen if you executed the command without actually executing the command.


Required?

false

Position?

named

Default Value

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see about_CommonParameters

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

  • Microsoft.WindowsAzure.Management.SqlDatabase.Model.SqlDatabaseServerContext

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

Examples

-------------- Example 1 --------------

This command deletes the specified SQL Database Server (“lpqd0zbr8y”).


PS C:\> Remove-AzureSqlDatabaseServer -ServerName "lpqd0zbr8y"

Related topics

Show:
© 2015 Microsoft