Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

NamespaceManager.GetSubscriptions Method (String, String)

Retrieves an enumerable collection of all subscriptions in the service namespace with specified topic path and filter.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<SubscriptionDescription> GetSubscriptions(
	string topicPath,
	string filter
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The path of the topic relative to the service namespace base address.
filter
Type: System.String
The string used to filter the subscriptions to be retrieved.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<SubscriptionDescription>
An IEnumerable<T> object that represents the collection of all subscriptions in the service namespace or returns an empty collection if no subscription exists.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft