Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MobileServiceTableSerializer.Deserialize<T> Method (JToken)

Deserializes a JSON value into an instance of type T.

Supported only in Windows Phone 8 apps.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

public static T Deserialize<T>(
	JToken value
)

Type Parameters

T

The type of object to deserialize.

Parameters

value
Type: JToken
The JSON value.

Return Value

Type: T
A JSON value to deserialize.

Topluluk İçeriği

Show:
© 2015 Microsoft