Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
MSDN Library
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CloudTable.ExecuteQuerySegmented<TElement> Method (TableQuery<TElement>, TableContinuationToken, TableRequestOptions, OperationContext)

 

Executes a query on a table in segmented mode.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[DoesServiceRequestAttribute]
public TableQuerySegment<TElement> ExecuteQuerySegmented<TElement>(
	TableQuery<TElement> query,
	TableContinuationToken token,
	TableRequestOptions requestOptions = null,
	OperationContext operationContext = null
)
where TElement : new(), ITableEntity

Parameters

query
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.TableQuery<TElement>

A TableQuery instance specifying the table to query and the query parameters to use, specialized for a type TElement.

token
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.TableContinuationToken

A TableContinuationToken object representing a continuation token from the server when the operation returns a partial result.

requestOptions
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.TableRequestOptions

A TableRequestOptions object that specifies additional options for the request.

operationContext
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.OperationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.TableQuerySegment<TElement>

A TableQuerySegment<TElement>, specialized for type TElement, containing the results of executing the query.

Type Parameters

TElement

The entity type of the query.

Return to top
Show:
© 2015 Microsoft