EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MobileServiceCollectionView<T>.IList.Clear Method

Removes all the items from the list.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

void IList.Clear()

Implements

IList.Clear()

Topluluk İçeriği

Show: