EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MobileServiceCollectionView<T>.PropertyChanged Event

Occurs when a property value changes.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged

Implements

INotifyPropertyChanged.PropertyChanged

Topluluk İçeriği

Show: