Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessagingFactory.BeginCreate Method (IEnumerable<String>, TokenProvider, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static IAsyncResult BeginCreate(
	IEnumerable<string> addresses,
	TokenProvider tokenProvider,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

addresses
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<String>
An enumeration of namespace base address.
tokenProvider
Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The token provider.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-provided object that contains information about the create operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous create a MessagingFactory operation.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft