MSDN Library
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessagingFactory.Create Method (IEnumerable<Uri>)

 

Creates a new MessagingFactory object.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static MessagingFactory Create(
	IEnumerable<Uri> addresses
)

Parameters

addresses
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Uri>

An enumeration of address.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory

The newly created MessagingFactory object.

Return to top
Show:
© 2016 Microsoft