Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
MSDN Library
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

SubscriptionClient.CreateFromConnectionString Method (String, String, String, ReceiveMode)

 

Creates a new copy of SubscriptionClient from a connection string with specified topic path, name and mode.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static SubscriptionClient CreateFromConnectionString(
	string connectionString,
	string topicPath,
	string name,
	ReceiveMode mode
)

Parameters

connectionString
Type: System.String

The connection string.

topicPath
Type: System.String

The full pathname of the topic.

name
Type: System.String

The name of the subscription.

mode
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode

The message receive mode.

Return to top
Show:
© 2015 Microsoft