Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

Get-AzureRemoteDesktopFile

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Get-AzureRemoteDesktopFile

Gets a remote desktop connection file (.RDP) for the specified Windows Azure virtual machine.

 

Parameter Set: Download
Get-AzureRemoteDesktopFile [-ServiceName] <String> [-Name] <String> [-LocalPath] <String> [ <CommonParameters>]

Parameter Set: Launch
Get-AzureRemoteDesktopFile [-ServiceName] <String> [-Name] <String> [[-LocalPath] <String> ] [-Launch] [ <CommonParameters>]
 

This topic describes the cmdlet in the .6.19 version of the Windows Azure PowerShell module. To find out the version of the module you're using, from the Windows Azure PowerShell console, type (get-module azure).version.

The Get-AzureRemoteDesktopFile cmdlet downloads and saves a remote desktop connection (RDP) file to a local disk file. The cmdlet can optionally launch a remote desktop connection to the specified virtual machine.

 

-Launch

When specified, launches a remote desktop session to the specified virtual machine.


Aliases

none

Required?

true

Position?

4

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-LocalPath<String>

Specifies the path and name of the downloaded RDP file on the local disk.


Aliases

none

Required?

true

Position?

3

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-Name<String>

Specifies the virtual machine to download an RDP file for.


Aliases

InstanceName

Required?

true

Position?

2

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-ServiceName<String>

Specifies the Windows Azure service name.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

Example 1

This command gets an RDP file for the "MyVM-01_IN_0" virtual machine running on the "myservice" service and stores it as "c:\temp\MyVM01.rdp".


C:\PS>Get-AzureRemoteDesktopFile -ServiceName "myservice" -Name "MyVM-01_IN_0" -LocalPath "c:\temp\MyVM01.rdp"

Example 2

This command gets an RDP connection file for the "MyVM-01_IN_0" virtual machine running on the "myservice" service and launches a remote desktop connection to the specified virtual machine. The RDP file is deleted when the connection is closed.


C:\PS>Get-AzureRemoteDesktopFile -ServiceName "myservice" -Name "MyVM-01_IN_0" –Launch 

Related topics

Show:
© 2015 Microsoft