Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

Select-AzureSubscription

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Select-AzureSubscription

Selects or clears a Windows Azure subscription to be used as the current subscription.

 

Parameter Set: Set
Select-AzureSubscription [-SubscriptionName] <String> [[-SubscriptionDataFile] <String> ] [[-PassThru]] [ <CommonParameters>]

Parameter Set: Clear
Select-AzureSubscription [-Clear] [[-SubscriptionDataFile] <String> ] [[-PassThru]] [ <CommonParameters>]
 

The Select-AzureSubscription cmdlet selects or clears the subscription to be designated as the current subscription. A current subscription is the one whose settings are available for use by other Windows Azure PowerShell cmdlets.

 

-Clear

Specify to clear the current selection. When no subscription is current, the necessary information must be explicitly specified in the command line when running any Windows Azure PowerShell cmdlet.


Aliases

none

Required?

true

Position?

2

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-PassThru

Aliases

none

Required?

false

Position?

4

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-SubscriptionDataFile<String>

Specifies the path and file name of the subscription data file. This parameter is optional. If it is not provided, the subscription data is selected from a default file in the user's profile.


Aliases

none

Required?

false

Position?

3

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

-SubscriptionName<String>

Specifies the name of the subscription that the Windows Azure PowerShell cmdlets will use to read default values. Use the Set-AzureSubscription and Import-AzurePublishDataFile cmdlets to store settings for one or more subscriptions.


Aliases

none

Required?

true

Position?

1

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByPropertyName)

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. For more information, see  about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=113216).

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 

-------------- EXAMPLE 1 --------------

This command selects "MySubscription" as the current subscription.


C:\PS> Select-AzureSubscription "MySubscription"

-------------- EXAMPLE 2 --------------

This command selects "MySubscription" as the current subscription and retrieves its settings from the specified subscription data file.


C:\PS> Select-AzureSubscription "MySubscription" -SubscriptionDataFile "C:\subs\MySubscriptions.xml"

-------------- EXAMPLE 3 --------------

This command clears the current subscription selection.


C:\PS> Select-AzureSubscription -Clear

Related topics

Get-AzureSubscription

Remove-AzureSubscription

Set-AzureSubscription

Get Started with Windows Azure Cmdlets

Show:
© 2015 Microsoft