Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

QueueClient.Create Method (String, ReceiveMode)

Creates a new copy of QueueClient with specified path and mode.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static QueueClient Create(
	string path,
	ReceiveMode mode
)

Parameters

path
Type: System.String
The path.
mode
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode
The mode.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft