Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheStoreException Class

An exception object that should be used by read-through or write-behind providers.

System..::..Object
  System..::..Exception
    Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheStoreException

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

[SerializableAttribute]
public class DataCacheStoreException : Exception

The DataCacheStoreException type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheStoreException()()()()Creates a new instance of the DataCacheStoreException class.
Public methodDataCacheStoreException(String)Creates a new instance of the DataCacheStoreException class.
Protected methodDataCacheStoreException(SerializationInfo, StreamingContext)Infrastructure. Creates a new instance of the DataCacheStoreException class.
Public methodDataCacheStoreException(String, Exception)Creates a new instance of the DataCacheStoreException class.
Top

  NameDescription
Public propertyData (Inherited from Exception.)
Public propertyHelpLink (Inherited from Exception.)
Public propertyHResult (Inherited from Exception.)
Public propertyInnerException (Inherited from Exception.)
Public propertyMessage (Inherited from Exception.)
Public propertySource (Inherited from Exception.)
Public propertyStackTrace (Inherited from Exception.)
Public propertyTargetSite (Inherited from Exception.)
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetBaseException (Inherited from Exception.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetObjectDataSecurity Critical. (Inherited from Exception.)
Public methodGetType (Inherited from Exception.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Exception.)
Top

  NameDescription
Protected eventSerializeObjectState (Inherited from Exception.)
Top

This type of exception should be used within a read-through or write-behind provider. For more information, see Creating a Read-Through / Write-Behind Provider (Windows Server AppFabric v1.1).

Applies only to Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft