Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

TokenProvider.CreateSimpleWebTokenProvider Method (String, Uri)

Creates a simple web token provider.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static TokenProvider CreateSimpleWebTokenProvider(
	string token,
	Uri stsUri
)

Parameters

token
Type: System.String
The string that represents the simple web token.
stsUri
Type: System.Uri
The URI of the Security Token Service (STS).

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider
The TokenProvider for returning simple web token.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft