Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
MSDN Library
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

MessagingFactory.BeginCreate Method (Uri, MessagingFactorySettings, AsyncCallback, Object)

 

Begins an asynchronous request to create a MessagingFactory object.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static IAsyncResult BeginCreate(
	Uri address,
	MessagingFactorySettings factorySettings,
	AsyncCallback callback,
	object state
)

Parameters

address
Type: System.Uri

The namespace base address.

factorySettings
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactorySettings

The MessagingFactory settings.

callback
Type: System.AsyncCallback

An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.

state
Type: System.Object

A user-provided object that contains information about the create operation. This object is passed to the EndCreate delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult object that references the asynchronous create a MessagingFactory operation.

Exception Condition
UriFormatException

address is empty or null.

ArgumentNullException

credential is null.

ArgumentException

address contains a path appended to the full address of the service namespace.

Return to top
Show:
© 2015 Microsoft