Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
MSDN Library
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

QueueClient.OnBeginCreateReceiver Method (String, ReceiveMode, TimeSpan, AsyncCallback, Object)

 

Executes the begin create receiver action.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IAsyncResult OnBeginCreateReceiver(
	string subQueueName,
	ReceiveMode receiveMode,
	TimeSpan timeout,
	AsyncCallback callback,
	object state
)

Parameters

subQueueName
Type: System.String

Name of the sub-queue.

receiveMode
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.ReceiveMode

The message ReceiveMode receive mode.

timeout
Type: System.TimeSpan

The maximum time before this operation times out.

callback
Type: System.AsyncCallback

An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.

state
Type: System.Object

A user-defined object that contains information about the receive operation. This object is passed to the M:Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueClient.EndCreateReceiver(System.IAsyncResult) delegate when the operation is complete.

Return Value

Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult object that references the asynchronous M:Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueClient.CreateReceiver.

This is a protected member of the abstract QueueClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Return to top
Show:
© 2015 Microsoft