Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce

TextWriter.Write Yöntem (Decimal)

 

Bir ondalık değer metin gösterimi metin dizesi veya akışına yazar.

Ad Alanı:   System.IO
Derleme:  mscorlib (mscorlib.dll içinde)

public virtual void Write(
	decimal value
)

Parametreler

value

Yazılacak ondalık değer.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Kapalı.

IOException

Bir G/Ç hatası oluşur.

FormatProvider Özelliği, aksi durumda null, kültüre özgü biçimlendirmeyi belirtir.

Universal Windows Platform
Þu saatten beri kullanýlabilir: 4.5
.NET Framework
Þu saatten beri kullanýlabilir: 1.1
Portable Class Library
Destekleyen: portable .NET platforms
Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 2.0
Windows Phone Silverlight
Þu saatten beri kullanýlabilir: 7.0
Windows Phone
Þu saatten beri kullanýlabilir: 8.1
Başa dön
Show: