Bu sayfa faydalı mıydı?
Bu içerik hakkındaki geri bildiriminiz önemli. Ne düşündüğünüzü bilmemize izin verin.
İlave geri bildirim?
1500 karakter kaldı
Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

CloudBlob Constructor (CloudBlob)

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Initializes a new instance of the CloudBlob class based on an existing instance.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Kullanım
Dim cloudBlob As CloudBlob

Dim instance As New CloudBlob(cloudBlob)

public CloudBlob (
	CloudBlob cloudBlob
)

Parameters

cloudBlob

Type: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.CloudBlob

An existing reference to a blob.

The following code example creates a reference to an anonymously-accessible blob from another reference to the same blob.

static void AccessPublicBlob2(String blobEndpoint)
{
 // Create a reference to the blob with the specified absolute URI.
 // For example:
 // "http://storagesample.blob.core.windows.net/myContainer/myBlob.txt"
 CloudBlob publicBlob = new CloudBlob(blobEndpoint);

 // Create another reference to the same blob.
 CloudBlob publicBlob2 = new CloudBlob(publicBlob);
  
 // Attempt to download the blob's contents using the second reference.
 try
 {
   Console.WriteLine(publicBlob2.DownloadText());
 }
 catch (StorageClientException e)
 {
   Console.WriteLine("Error code: ", e.ErrorCode);
   Console.WriteLine("Error message: ", e.Message);
 }
}

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Reference

CloudBlob Class
CloudBlob Members
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient Namespace

Show:
© 2015 Microsoft