MSDN Library
İçindekiler tablosunu daralt
İçindekiler tablosunu genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

RoleEnvironmentStoppingEventArgs Constructor ()

 

Initializes a new instance of the RoleEnvironmentStoppingEventArgs class.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public RoleEnvironmentStoppingEventArgs()
Return to top
Show:
© 2016 Microsoft