Bu makale, makine tarafından çevrilmiştir. Makaleyi İngilizce dilinde görüntülemek için İngilizce onay kutusunu işaretleyin. Ayrıca, fare işaretçisiyle İngilizce metnin üzerine gelerek metni açılır pencerede de görüntüleyebilirsiniz.
Çeviri
İngilizce
Bu belge arşivlendi ve şu anda tutulmuyor.

ASP.NET Sayfası Sözdizimi

Visual Studio 2010

Bu bölümdeki konular, ASP.NET sayfaları ve kullanıcı denetimlerini bildirime dayalı oluşturmak için kullanabileceğiniz biçimlendirme sözdizimini açıklar. Bunlar sırasıyla .aspx veya .ascx dosya adı uzantıları olan metin dosyalarıdır.

Bir ASP.NET sayfası, runat="server" belirten HTML form ögesiyle .aspx dosya adı uzantısına sahip bir Web uygulaması olarak tanımlanır. @ Page yönergesi veya başka bir yönergeyi (oluşturmakta olduğunuz sayfa türüne bağlı olarak), bir veya daha fazla Web sunucusu denetimleri ve sunucu kodunu isteğe bağlı olarak belirtebilirsiniz.

NotNot

ASP.NET'e dosya adı uzantıları eşlemesi, Internet Information Services (IIS) tarafından yapılır.

NotNot

HTML form ögenizi <html> ve <body> etiketleri içine dahil etmeniz gerekir. Bazı tarayıcılar, bu etiketleri çıkardığınızda bir hata döndürür.

NotNot

Sayfalarınızın XHTML standartlarına uygun olmasını istiyorsanız, DOCTYPE ögesi gibi ek ögeler dahil etmelisiniz. Ayrıntılar için bkz. Visual Studio ve ASP.NET XHTML standartları.

Aşağıdaki örnek, temel bir ASP.NET sayfasını gösterir.

<%@ Page Language="VB" %>
<html>
  <body>
    <form runat="server">
    </form>
  </body>
</html>

HTML Sunucu Denetimleri için ASP.NET Sözdizimi

Bildirimli olarak yazmak ve ASP.NET sayfasında veya kullanıcı denetiminde program aracılığıyla HTML ögeleri işlemek için kullanabileceğiniz sözdizimi tanımlar.

Web Sunucusu Denetimleri için ASP.NET Sözdizimi

Bildirimli olarak yazmak ve ASP.NET sayfasında program aracılığıyla Web sunucusu denetimleri işlemek için kullanabileceğiniz sözdizimi tanımlar.

Doğrulama Sunucu Denetimleri için ASP.NET Sözdizimi

Bir ASP.NET sayfası veya kullanıcı denetimine bildirimli olarak kullanıcı girişi doğrulayan sunucu denetimleri yazmak için dahil edebileceğiniz sözdizimini tanımlar.

ASP.NET Web sunucu Denetimler

ASP.NET sayfaları ve kullanıcı denetimleri oluştururken sunucu denetimlerini nasıl kullanabileceğinizi açıklar.

Show: