EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

DataCacheSecurity Constructor ()

 

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheSecurity()
Return to top
Show: