Dışarıya aktar (0) Yazdır
Tümünü Genişlet
EN
Bu içerik dilinizde bulunmamaktadır ancak İngilizce sürümüne buradan bakabilirsiniz.

RelayedOnewayTransportBindingElement.BuildChannelFactory<TChannel> Method

Creates a channel factory for creating channels of the specified type and that is initialized from the specified binding context.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public override IChannelFactory<TChannel> BuildChannelFactory<TChannel>(
	BindingContext context
)

Type Parameters

TChannel

The type of channel that the factory builds.

Parameters

context
Type: System.ServiceModel.Channels.BindingContext
The binding context that provides context for the binding element.

Return Value

Type: System.ServiceModel.Channels.IChannelFactory<TChannel>
A channel factory for creating channels of the specified type and that is initialized from the specified binding context.

Topluluk İçeriği

Ekle
Show:
© 2015 Microsoft